Site icon Kancelaria Finansowa Adam Ryszkowski Kredyty Firmowe

Odsetki ustawowe – ile wynoszą i od czego zależą?

Termin odsetek ustawowych pojawia się w przypadku zaciągnięcia zobowiązania a także ewentualnych problemów z regulowaniem należności. Odsetki ustawowe pełnią rolę rekompensaty za opóźnienie w realizacji płatności, a ich wysokość została unormowana prawnie i uzależniona jest od kilku czynników.

Ustalając wartość odszkodowania, należy wziąć pod uwagę wysokość stopy referencyjnej NBP-u, do której trzeba dodać 3,5 punktów procentowych. We wrześniu 2022 roku stopa referencyjna została podwyższona do 6,75%, co w sumie wysokość stawki odsetek ustawowych kształtuje na poziomie 10,25%. Wyższa jest stawka odsetek za opóźnienie, która jest sumą wspomnianej już stopy i 5,5 punktów procentowych, co daje łącznie 12,25%.

Podczas wyliczania odsetek za opóźnienie należy przemnożyć ze sobą kwotę długu, liczbę dni, jakich zaległość dotyczy, oraz wysokość stawki odsetek, a otrzymany wynik następnie podzielić przez 365.

Kłopoty z uiszczaniem należności nie są przyjemnym doświadczeniem, lecz można próbować się im przeciwstawić, korzystając z profesjonalnej pomocy. Ciekawym rozwiązaniem jest konsolidacja zadłużenia, pozwalająca zredukować koszty związane z obsługą kredytów.

Exit mobile version