Site icon Kancelaria Finansowa Adam Ryszkowski Kredyty Firmowe

Gdzie można ubiegać się o kredyt hipoteczny, prowadząc działalność gospodarczą?

Rosnące ceny nieruchomości często nie pozwalają sfinansować zakupu mieszkania z własnych oszczędności, dlatego też coraz więcej osób sięga po kredyt hipoteczny. Mogą się o niego ubiegać osoby, które posiadają stałe źródło dochodu. Choć przez banki honorowana jest przede wszystkim umowa o pracę na czas nieokreślony, kredyt hipoteczny mogą też otrzymać osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na jakich zasadach jest on udzielany?

W jaki sposób ocenia się zdolność kredytową przedsiębiorcy?

Posiadanie zdolności kredytowej to jeden z podstawowych warunków udzielenia kredytu hipotecznego. W przypadku przedsiębiorców banki biorą pod uwagę przede wszystkim:

Warto mieć na uwadze, że przedsiębiorca zaciąga kredyt hipoteczny jako osoba fizyczna, zatem banki sprawdzają również jego historię kredytową. Niespłacone zobowiązania finansowe przekreślają szansę na przyznanie kredytu.

Jakie dokumenty będą potrzebne, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Przedsiębiorcy, którzy chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny, zobowiązani są złożyć w banku odpowiedni wniosek oraz pełną dokumentację, na którą składa się:

Właściciele firm, którzy pozostają w związku małżeńskim, muszą posiadać zgodę małżonka na zaciągnięcie kredytu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy została pomiędzy stronami zawarta umowa majątkowa (intercyza) – wtedy też trzeba ją przedłożyć w banku. Należy pamiętać, iż złożenie wymaganej dokumentacji w terminie daje możliwość przyspieszenia procedowania wniosku. Jeśli bowiem bank odnotuje braki, wezwie przedsiębiorcę do ich uzupełnienia, co znacznie wydłuża czas potrzebny na wydanie decyzji o przyznaniu kredytu bądź o odrzuceniu wniosku.

Gdzie można ubiegać się o kredyt hipoteczny, prowadząc działalność gospodarczą?

Kredyt hipoteczny udzielany jest przez banki i dostępny zarówno dla osób zatrudnionych na etacie, jak i prowadzących własną firmę. Każdy bank oferuje finansowania na innych warunkach – różne są nie tylko kwoty kredytu, ale również sposoby oceniania zdolności kredytowej przedsiębiorcy, który ubiega się o kredyt hipoteczny. Obecnie można się o niego ubiegać stacjonarnie bądź wypełniając wniosek online. Kredyt hipoteczny, a działalność gospodarcza to temat, który wśród przedsiębiorców budzi wiele kontrowersji, dlatego w razie potrzeby warto udać się po pomoc do doradcy. Najważniejszy jest bowiem dobór odpowiedniej oferty oraz wstępna ocena zdolności kredytowej, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jakiej wysokości kredyt można będzie uzyskać przy obecnych dochodach. Przedsiębiorcy powinni też pamiętać, że złożenie kompletnego wniosku kredytowego znacznie przyspiesza procedurę oceny zdolności kredytowej, zatem warto upewnić się, czy została zebrana cała, wymagana przez bank dokumentacja. 

Exit mobile version