Faktoring

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z nami, a na pewno wybierzemy idealne finansowanie dla Ciebie i Twojego biznesu

Kancelaria Finansowa Adam Ryszkowski Kredyty Firmowe

Faktoring

Każdy przedsiębiorca doskonale wie, jak ważna jest płynność finansowa. Dzięki niej firmy mogą bez przeszkód realizować oferowane swoim klientom usługi i powiększać grono zadowolonych nabywców. Płynność finansowa jest również gwarantem istnienia każdej firmy i wywiązywania się z obowiązków podatkowych oraz socjalnych. Jeśli doświadczasz w tej dziedzinie kłopotów, a Twoi klienci nie spłacają terminowo faktur, skorzystaj z faktoringu. W celu zapewnienia Ci najlepszej obsługi nawiązaliśmy współpracę z ponad 30 bankami i instytucjami pozabankowymi. Skontaktuj się z nami, a my znajdziemy dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę faktoringu.

Co to jest faktoring?

Faktoring to nadal rozwijająca się usługa finansowa, którą świadczą banki lub instytucje pozabankowe. Skierowana jest do przedsiębiorstw, które oferują swoim klientom kredyty kupieckie, czyli odroczone płatności za faktury. Do najpopularniejszych rodzajów faktoringu zalicza się:

 • faktoring niepełny (z regresem) – faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahenta, ale może go zweryfikować, dla przedsiębiorcy może być to dobre wyjście, o ile jest zaznajomiony z kontrahentem i jego sytuacją finansową,
 • faktoring pełny (bez regresu) – przejęcie przez faktora ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika, korzystny dla przedsiębiorcy zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie ma informacji i nie zna kontrahenta,
 • faktoring krajowy – dotyczy kontrahentów z polski,
 • faktoring eksportowy – dotyczy kontrahentów z zagranicy, istnieje ryzyko, że weryfikacja i ewentualna windykacja kontrahenta może być utrudniona,
 • faktoring jawny (notyfikowany) – dłużnik zostaje powiadomiony, że wierzytelność będzie przeniesiona z faktoranta na faktora,
 • faktoring niejawny (tajny, cichy) – dłużnik nie jest informowany o przeniesieniu wierzytelności i zawarciu umowy faktoringowej.

Faktoring nie zostałby doceniony, gdyby nie rzesza nabywców sprzedawanych usług czy przedmiotów, którzy nie spłacają terminowo zafakturowanych należności. Zatem z faktoringu najczęściej korzystają przedsiębiorstwa, które nie mogą pozwolić sobie na utratę płynności finansowej z powodu nieterminowych płatności. Taka sytuacja uniemożliwiłaby dalsze funkcjonowanie firmy i obsługę kolejnych klientów. Inną przesłanką jest brak możliwości zaciągnięcia kredytu lub brak chęci do wykonania takiego ruchu. Jeśli trudno Ci samodzielnie ocenić swoje możliwości, wypełnij formularz na naszej stronie internetowej i prześlij swój wniosek. Aby to zrobić, będziesz musiał wpisać swoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz opis obecnej sytuacji finansowej, w której znalazła się Twoja firma. Im więcej szczegółów zawrzesz, prędzej znajdziemy dla Ciebie odpowiednie źródło finansowania. Dzięki temu, że współpracujemy wyłącznie z renomowanymi instytucjami, możesz być pewien, że odpowiednio zajmiemy się losem i  przede wszystkim budżetem Twojej firmy. Nasi doradcy finansowi są wykwalifikowani i mają cenne doświadczenie w  branży finansowej. Mechanizmy kredytowe i regulacje bankowe nie są im obce. Swoją pracę wykonujemy z pasją, a bankowość jest naszym hobby, dlatego zajmij się rozwojem swojej firmy, a my zadbamy o to, abyś zawarł najkorzystniejszą umowę faktoringową.

 

Na czym polega faktoring?

Dzięki temu, że instytucja finansowa zwana faktorem, zawrze z Twoim przedsiębiorstwem, czyli faktorantem umowę faktoringową, będziesz mógł liczyć, na szybsze otrzymanie należności za fakturę z odroczonym terminem. Dzieje się tak dlatego, że w ramach faktoringu bank czy instytucja pozabankowa odkupuje od Ciebie wierzytelności nieprzeterminowane (faktury) i przelewa na Twoje konto zapłatę. Faktoring obejmuje najczęściej takie wierzytelności, które mają termin spłaty 60, 90, a nawet 180 dni. Dokładniej można opisać ten proces w następujących krokach:

 • wystawienie faktury z odroczonym terminem płatności,
 • przekazanie faktury do firmy faktoringowej (faktora),
 • firma faktoringowa weryfikuje otrzymaną fakturę i kontrahenta,
 • po weryfikacji faktor przesyła na Twoje konto gotówkę, która wynosi od 50% do 90% wartości brutto odkupionej faktury,
 • po tym, jak firma faktoringowa otrzyma od Twojego kontrahenta terminową spłatę zafakturowanej należności, faktor przesyła Ci pozostałe środki finansowe i pobiera prowizję.
 

Jaki jest faktyczny koszt faktoringu?

Opisując mechanizm umowy faktoringowej, należy zwrócić szczególną uwagę na koszt, który poniesiesz, jeśli zdecydujesz się ją podpisać. W zależności od tego, jaki jest termin spłaty faktury, jaka jest jej wielkość, a także tego, jak wyglądała Twoja współpraca z faktorem – o ile w ogóle wcześniej istniała, kształtuje się ostateczny koszt faktoringu. To, co jeszcze może mieć na niego wpływ to:

 • opłata administracyjna, którą faktor nalicza za rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • prowizja faktora, która może sięgać od 0,2% do 4%,
 • odsetki od wypłaconej zaliczki,
 • opłata za wezwania, monity  i przypomnienia, które faktor wystosuje do Twojego kontrahenta, zanim ten opłaci fakturę.

Warto zaznaczyć, że oprócz opłacenia przez faktora należności za odkupione faktury, to można także zlecić mu monitorowanie i przypomnienia wystosowane do Twojego kontrahenta, aby uiścił terminową zapłatę za fakturę.

 

Przykład reprezentatywny: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,92%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 28 983 zł, całkowita kwota do zapłaty: 39 657,48 zł, oprocentowanie zmienne: 9,50%, całkowity koszt kredytu: 10 674,48 zł (w tym prowizja: 0 zł (0%), odsetki: 10 674,48 zł), 83 równe, miesięczne raty w wysokości 477,81 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 13.08.2019 r.  Przykład wskazuje dane orientacyjne i ma niewiążący charakter. Służy celom informacyjnym i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani zaproszenia do zawarcia umowy kredytu na zaprezentowanych warunkach. Wyliczenia wskazane przez kalkulator są oparte o założenia przyjęte dla reprezentatywnego przykładu, nie uwzględniają oceny zdolności kredytowej i nie wypełniają obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta.

Wypełnij darmowy wniosek

Przedstawimy najlepsze rozwiązanie