FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997 r. przez banki i Związek Banków Polskich na mocy art. 105 ust 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 140 poz.939 z późn. zmianami). BIK gromadzi, przechowuje oraz przetwarza informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów Banków oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Dane gromadzone w BIK dotyczą zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Dane mogą trafić do BIK w momencie składania przez Ciebie w banku lub SKOK-u wniosku kredytowego oraz po zaciągnięciu przez Ciebie zobowiązania w którejś z wyżej wymienionych instytucji. Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego przez Ciebie kredytu, bank lub SKOK aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania Twojego zobowiązania.

W BIK znajdują się: 1) informacje o Twoich danych osobowych 2) dane na temat zobowiązań wobec Banków i SKOK-ów takie jak: data powstania, rodzaj zobowiązania, okres spłaty, waluta, terminowość spłat 3) informacje o zadłużeniu Informacje znajdujące się w BIK dotyczą wszystkich rachunków kredytowych, jakie prowadzą lub prowadziły banki lub SKOK-i, a więc zarówno tych obsługiwanych prawidłowo, jak i tych, które spłacane są lub spłacane były nieterminowo. Innymi słowy: BIK przetwarza wszystkie informacje przekazane przez Bank lub SKOK – zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo), jak i negatywne (kredyty spłacane z opóźnieniem).

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA jest pierwszym, największym i najbardziej rozpoznawalnym Biurem Informacji Gospodarczej działającym w Polsce. Działalność rozpoczął 4 sierpnia 2003 roku. Jako jedyny BIG od początku przyjął strategię działania polegającą na obsłudze wszystkich podmiotów gospodarczych – od jednoosobowych firm, poprzez małe i średnie przedsiębiorstwa po wielkie korporacje. W efekcie, jako jedyny stworzył ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych łączący wszystkie gałęzie gospodarki. Od 14 czerwca 2010 r., po zmianie przepisów, z usług Krajowego Rejestru Długów mogą korzystać także osoby fizyczne, gminy i wtórni wierzyciele.

Sformułowanie „czyszczenie BIK” sugeruje, że z bazy BIK można usunąć niewygodne informacje. W praktyce nie jest to możliwe. Zasady przekazywania danych do BIK, ich przechowywania oraz wprowadzania do nich ewentualnych zmian są regulowane przez Prawo Bankowe. BIK nie modyfikuje przekazywanych danych – jest jedynie ich administratorem. Twoje dane są przekazywane do BIK w momencie, kiedy starasz się o jakiś kredyt. Następnie, już po udzieleniu kredytu, instytucje finansowe regularnie przekazują informację, jak spłacasz kolejne raty – w terminie czy z opóźnieniami. Dane te są aktualizowane przynajmniej raz w tygodniu. I tak aż do spłaty kredytu. Jeśli kredyt spłacałeś w terminie, to informacje o nim stają się „niewidoczne” dla instytucji finansowych. które sprawdzają Twoją historię kredytową w BIK – chyba, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych o spłaconych kredytach. Natomiast jeśli Twój kredyt nie był spłacany w terminie, informacje o nim mogą być przetwarzane bez Twojej zgody przez 5 lat (jeśli opóźnienie wynosiło ponad 60 dni i minęło 30 dni od czasu, kiedy zostałeś poinformowany o zamiarze przetwarzania informacji na temat tego kredytu). Tak w skrócie wyglądają zasady, według których powstaje Twoja historia kredytowa w BIK. Masz ograniczone możliwości, jeśli chodzi o jej modyfikację. W praktyce możesz jedynie wyrazić lub cofnąć zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie lub złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu w banku. Masz też prawo ubiegać się o korektę nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji. Wniosek w tej sprawie musisz złożyć w instytucji, która przekazała te dane do BIK.

Są tylko 3 sytuacje, kiedy możesz złożyć wniosek o usunięcie lub korektę danych w BIK.

 • Chcesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym (art. 105a ust.2 Ustawy Prawo bankowe) lub upływ terminu, na jaki została udzielona zgoda. Możesz to zrobić tylko w przypadku, jeśli kredyt był spłacany w terminie,
 • Minęło 5 lat od spłaty problematycznego kredytu – chcesz mieć pewność, że nie jest on już brany pod uwagę przy ocenie Twojej historii kredytowej,
 • Zauważyłeś w swojej historii kredytowej jakieś nieprawdziwe lub nieaktualne informacje – i chcesz je skorygować.
Ważne: wniosek o korektę lub usunięcie danych składasz w instytucji finansowej, która przekazała te dane do BIK. BIK wprowadza zmiany tylko na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku otrzymanego od tej instytucji.

Otrzymane środki z kredytu firmowego można przeznaczyć na wszystkie cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej np. zakup, budowę, remont środka trwałego (lokalu, maszyny, środka transportu), finansowanie majątku obrotowego w tym zakup towarów, surowców, materiałów oraz na bieżącą działalność firmy, w tym również na wynagrodzenia pracowników.

Kredyt obrotowy możesz przeznaczyć na finansowanie bieżących potrzeb firmy, np. zakup towarów, surowców, materiałów. W okresie funkcjonowania umowy oraz przed terminem odnowienia masz możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu bez konieczności jego spłaty. Kredyt obrotowy w zależności od sposobu uruchomienia występuje jako kredyt na rachunku bieżącym albo na rachunku kredytowym.

Kredyt inwestycyjny to produkt bankowy, który skierowany jest do firm i przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości czy statusu prawnego. To kredyt celowy, który musi zostać przeznaczony na rozwój firmy. Na szczęście pojęcie to jest bardzo szerokie, dzięki czemu możemy wykorzystać go na wiele różnych sposobów. Kredyt inwestycyjny możesz przeznaczyć na przykład na: zakup środków trwałych, budowę, modernizację lub zakup nieruchomości, oraz remont lub modernizację już posiadanych przez firmę środków trwałych. Dostępne są dla firm na każdym etapie rozwoju, także dla start-up’ów.

Banki prześcigają się z ofertami kredytów dla tzw. Wolnych Zawodów oraz Zawodów Zaufania Publicznego (ZZP). Do tej listy profesji kwalifikuje się: adwokat, aptekarz, NZOZ, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, księgowy, biuro rachunkowe, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły. Dlaczego akurat te profesje zasługują na wyjątkowe warunki kredytowania? Według danych banków, osoby wykonujące wspomnianą pracę bardzo często wypadają dużo lepiej na tle wszystkich kredytobiorców. Mają wysoką zdolność kredytową, bardzo dobrą sytuację finansową i historię BIK, są wykształceni, odpowiedzialni i godni zaufania – w końcu nie bez powodu wolne zawody nazywane są zawodami zaufania publicznego. Z tego właśnie powodu Banki oraz inne instytucje finansowe w przypadku takich kredytobiorców bardzo nisko oceniają ryzyko niespłacanych rat i ogólnych problemów z regulowaniem zobowiązań, mogą zatem nieco zaniżyć restrykcyjność swoich warunków kredytowania i stworzyć ofertę na atrakcyjnych dla Klienta warunkach.

 • niższa marża,
 • niższe oprocentowanie ,
 • brak prowizji,
 • wyższa maksymalna kwota kredytu,
 • wygodny okres kredytowania,
 • wygodne raty,
 • brak wymaganych zabezpieczeń,
 • brak wymaganych zaświadczeń,
 • uproszczona procedura udzielania kredytu i ustalania zdolności kredytowej,
 • szybka decyzja kredytowa,
 • brak konieczności określania celu kredytowania, niewymagany biznesplan,
 • indywidualne ustalanie warunków kredytowania,
 • składanie wniosków online.

Jeśli prowadzisz gospodarstwo rolne, korzystasz z dopłat UE, posiadasz udokumentowane grunty rolne, masz faktury od kontrahentów to mamy dla Ciebie bogatą ofertę kredytów dla rolników. Kredytów obrotowy, możesz przeznaczyć na zakup środków do produkcji rolnej oraz na finansowanie bieżących wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Kredyt inwestycyjny możesz przeznaczyć na zakup maszyn i urządzeń związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Kredyt gotówkowy możesz wykorzystać na dowolny cel nawet na potrzeby prywatne. Kredyty dla rolników mogą być celowe lub na dowolny cel, również pod zastaw maszyn rolniczych lub całego gospodarstwa pod warunkiem uzyskiwania dochodu gwarantującego regularną spłatę miesięcznych rat.

W najprostszym ujęciu leasing jest podobny do wynajmu długoterminowego lub zakupu na raty. Tym, co odróżnia leasing od zakupu na raty jest fakt, że przez czas trwania umowy leasingobiorca ma możliwość użytkowania środków trwałych lub nieruchomości, nie będąc ich właścicielem. Zaś od wynajmu czy abonamentu różni go opłata wstępna (m.in. od niej zależy wysokość rat) oraz prawo do wykupu za z góry ustaloną cenę. Oznacza to, że po wygaśnięciu umowy możesz wykupić przedmiot leasingu za wcześniej uzgodnioną kwotę (często wynosi ona 1% wartości przedmiotu). Warto wiedzieć, że chociaż najczęściej przedmiotem leasingu są samochody, mogą to być również wszelkie inne pojazdy i maszyny, a nawet nieruchomości czy wyposażenie biur.

Istnieje kilka rodzajów leasingu. Różnią się one w zależności od tego, co jest przedmiotem leasingu, a także tego, jak skonstruowana jest umowa, kto może być jej stroną oraz jakie obie strony mają prawa i obowiązki względem przedmiotu leasingu.

W wariancie leasingu finansowego (kapitałowego) przedmiot leasingu, np. samochód, wliczany jest do majątku leasingobiorcy. Oznacza to, że jeśli Twoja firma weźmie samochód w leasing finansowy, zobowiązany jesteś do wpisania go w ewidencję środków trwałych. Od tej pory do Twoich obowiązków będzie należeć również dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i serwisowanie danej rzeczy. Leasing finansowy jest podobny do zakupu na raty, chociaż Twoja firma staje się pełnoprawnym właścicielem przedmiotu dopiero po zakończeniu umowy. Następuje to automatycznie z momentem uiszczenia ostatniej raty, jako że całościowa kwota leasingu pokrywa ekonomiczną wartość przedmiotu. W tym wariancie musisz zapłacić podatek VAT w całości już przy podpisywaniu umowy. Leasing operacyjny (bieżący) jest częściej wybieraną opcją, bardziej przypominającą wynajem. Przedmiot leasingu wlicza się do ewidencji środków trwałych leasingodawcy, i to leasingodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Łączna kwota wypłacona przez Twoją firmę w czasie trwania umowy nie pokrywa wartości przedmiotu, dlatego strony umawiają się na opłatę wstępną oraz opłatę za wykup. Podatek VAT płacony jest w ratach.

Leasing to umowa pomiędzy dwoma podmiotami, polegająca na tymczasowym oddaniu do użytku danego przedmiotu (np. samochodu) w zamian za comiesięczne opłaty Zalety: Krótkie procedury, niski próg zdolności kredytowej, Leasing nie obniża Twojej zdolności kredytowej, tak jak np. zakup na raty, Dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców – optymalizacja podatkowa, Leasing może być tańszy od zakupu na raty. Wady: Brak swobody użytkowania (przez czas trwania leasingu operacyjnego jego przedmiot nie jest Twoją własnością), Utrata (kradzież, zniszczenie) przedmiotu leasingu nie zwalnia Twojej firmy z opłacenia rat, Opóźnienie w spłacaniu rat leasingu mogą mieć surowe konsekwencje (zerwanie umowy, obniżenie scoringu kredytowego).

Leasing może być bardzo korzystnym rozwiązaniem w porównaniu z kredytem na samochód:

 • procedury są proste i cały proces podpisywania umowy leasingu może zająć tylko kilka dni,
 • po spłaceniu wszystkich rat i wykupie auta może się okazać, że jego ostateczna cena wyniosła nas niewiele więcej niż w przypadku kupna za gotówkę (tymczasem koszty kredytu są zazwyczaj dużo większe),
 • leasing, w niektórych jego wariantach, nie wpływa na zdolność kredytową, a nabyć w ten sposób możesz nie tylko samochody osobowe, ale też ciężarowe czy dostawcze, a nawet autobusy czy ciągniki,
 • mogą się o niego ubiegać firmy z bardzo krótkim stażem – nawet od pierwszego dnia działalności,
 • leasing jest też dobrym sposobem na optymalizację podatków oraz na inwestycję w rozwój biznesu bez angażowania własnego kapitału.

Faktoring jest efektywnym narzędziem finansowym, kiedy przedłużone terminy płatności faktur realnie zagrażają płynności finansowej Twojej firmy. Faktoring jest dobrym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw, nie tylko dlatego, że daje natychmiastowy dopływ do gotówki, ale też nie wpływa na zwiększenie zadłużenia firmy ani zdolność kredytową.

Faktoring zapewnia Ci dostęp do pieniędzy za wykonaną pracę natychmiast po dokonaniu sprzedaży. Dzięki temu nie musisz już czekać na koniec terminu płatności, wstrzymywać się z zakupami, możesz też podejmować kolejne zlecenia i inwestycje. To zabezpieczenie płynności finansowej i rozwiązanie na zatory płatnicze, a co za tym idzie gwarancja sprawnego działania i rozwoju biznesu.

Finansowanie sprzedaży

 • Szybszy dostęp do pieniędzy z faktur, umożliwiający terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców,
 • Środki na dowolny cel, np.: bieżące zobowiązania, stałe opłaty, raty leasingowe, wypłaty dla pracowników,
 • Możliwość oferowania swoim odbiorcom długie terminy płatności (nawet do 180 dni), co zwiększy twoją konkurencyjność i zapewni większą liczbę zleceń,
 • Pieniądze na inwestycje, realizacje nowych zleceń i rozwój swojego biznesu,
 • Minimalizację ryzyka współpracy z niewypłacalnymi klientami (faktorzy sprawdzą kontrahentów),
 • Koszty faktoringu mogą zostać zaksięgowane po stronie kosztów prowadzenia działalności.
Finansowanie zakupów
 • Możliwość dokonania zakupu towarów czy usług, skorzystania z promocji – także w momencie chwilowego braku środków,
 • Do 60 dni więcej niż wskazuje termin płatności na fakturze, na spłatę twoich zobowiązań,
 • Możliwość zaangażowania zgromadzonych środków w realizację nowych zleceń,
 • Wizerunek solidnej marki – brak opóźnień płatności względem twoich dostawców,
 • Możliwość zaksięgowania kosztów faktoringu po stronie kosztów prowadzenia działalności.

Najwięcej problemów w firmach wiąże się z utratą płynności finansowej, dlatego faktoring może być dla firmy doskonałym rozwiązaniem. Dzięki niemu uzyskasz dostęp do pieniędzy za sprzedany produkt czy usługę, na czas, w którym czekasz zapłatę od Twoich klientów lub dłużników. Innymi słowy, jest to wymiana faktur sprzedażowych na pieniądze. W praktyce działa to tak, że faktor wypłaca Twojej firmie od 80% do 100% faktury zaraz po jej wystawieniu. Następnie to faktor pilnuje, aby należność Twojego kontrahenta-dłużnika, została na czas uregulowana. Za tę usługę pobiera prowizję.

Jeśli jesteś właścicielem firmy, która nie ma jeszcze możliwości pozyskania kredytu, faktoring może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Znane wszystkim „chwilówki” to pożyczki zaciągane poza instytucjami bankowymi. Możliwość konsolidacji chwilówek negocjujemy indywidualnie na poziomie decyzyjnym. Dzięki temu mamy zdecydowanie wyższą skuteczność niż zwykłe pośrednictwa kredytowe. W przypadku konsolidacji zobowiązań pozabankowych istnieją 2 procedury:

 • Wszystkie umowy chwilówek spłacane są bezpośrednio z kredytu bankowego. Numery rachunków do spłat wpisane są w umowę i bank dokonuje przelewu na spłatę zobowiązań. W zależności od banku potrzebne są umowy zawarcia pożyczek lub same numery rachunków kredytowych.
 • W przypadku drugiej możliwości uzyskujemy kredyt bankowy na spłatę chwilówek, ale klient dokonuje ich zamknięcia we własnym zakresie.

Bank najczęściej odrzuca nasz wniosek o kredyt ze względu na naszą złą historię kredytową, tj. zaległości historyczne w spłacie innych kredytów lub bieżące wymagalności rat na aktualnie spłacanych kredytach. Wówczas potencjalny kredytobiorca jest mało wiarygodny dla banku. Wpływ na negatywną decyzję banku mają także niskie zarobki kredytobiorcy – im są wyższe, tym lepiej, ze względu na to, że większość banków bierze pod uwagę inne zobowiązania i obciążenia kredytowe, które posiadamy, np. raty innych kredytów, karty kredytowe. W przypadku terminowych spłat mamy możliwość uzyskania kredytu dla Ciebie bez zdolności. Istotną kwestią jest także źródło dochodu klienta i jego wiek oraz brak zajęć komorniczych.

Nie, jesteśmy biurem pośrednictwa kredytowego. Pomagamy w uzyskaniu przede wszystkim kredytów bankowych. W mniejszym stopniu zobowiązań pozabankowych. Nie udzielamy jakichkolwiek pożyczek ze środków własnych.

Nie, większość spraw można załatwić online. Kontaktujemy się drogą mailową oraz telefoniczną aż do momentu uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej. W większości przypadków podpisanie umowy kredytowej odbywa się w najbliższej placówce danego banku.

Staramy się, aby umowa była podpisywana jak najbliżej miejsca zamieszkania klienta. Umowa podpisywana jest z Bankiem. Do Banku dokonywane są spłaty rat.

Nie, nie pobieramy jakichkolwiek przedpłat. Nasze wynagrodzenie płatne jest dopiero po wypłacie kredytu. Klient nie ponosi żadnych innych opłat ani w trakcie procesowania wniosku, ani po podpisaniu umowy kredytowej.

Oprocentowanie nominalne jest wartością, która pokazuje jedynie oprocentowanie kapitału kredytu. Zatem nie jest ono rzeczywistym kosztem, który ponosi klient podczas spłaty kredytu. Chcąc uzyskać rzeczywiste oprocentowanie zaciąganego kredytu, należy do nominalnego doliczyć wszelkie ubezpieczenia i prowizje, których wymaga od nas bank. Oczywiście zarówno te koszty dodatkowe, jak i ich wysokość są indywidualnym wymogiem każdego banku.

Podstawowym kosztem każdego kredytu są odsetki. Bank podaje oprocentowanie w skali roku. Do oprocentowania nominalnego najczęściej należy doliczyć koszty dodatkowe, takie jak prowizja czy ubezpieczenie. Ich wysokość jest zależna od oferty danego banku. Prowizja za przyznanie kredytu pobierana jest po wypłaceniu kredytu i może zostać doliczona do pierwszej raty lub skredytowana, czyli rozłożona na raty. Ubezpieczenie stanowi głównie zabezpieczenie dla banku. Banki często oferują niższe oprocentowanie lub obniżenie prowizji tym klientom, którzy zdecydują się na wykupienie ubezpieczenia.

Konsolidacja polega na połączeniu uprzednio zaciągniętych zobowiązań kredytowych w jedno. Wówczas klient nie płaci już kilku rat miesięcznie tylko jedną. Dzięki konsolidacji kredytów minimalizują się też ich koszty i konsumenci płacą o wiele mniej. Średnio można obniżyć swoje miesięczne zobowiązania kredytowe nawet o 30%, a nawet do 70%.

Przede wszystkim konsument powinien samodzielnie rozważyć, jaką kwotę miesięcznie będzie w stanie spłacać. Następnie warto zapoznać się z ofertami z różnych banków, aby móc znaleźć najkorzystniejszą dla siebie. Podczas poszukiwania kredytu należy zachować jednak szczególną ostrożność, gdyż składając wnioski o kredyt do kilku banków możemy nieświadomie obniżyć swój scoring w BIK, przez co w przyszłości będziemy mieć trudności z uzyskaniem pożyczki. Dlatego warto skorzystać z naszego serwisu. Nie tylko porównamy oferty kredytów gotówkowych z aż siedmiu banków, ale również otrzymamy propozycje konkretnego oprocentowania.

Z pewnością bank będzie wymagał przede wszystkim okazania ważnego dowodu osobistego i zaświadczenia o wysokości dochodów. Osoby zatrudnione na umowę o pracę powinny dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości wynagrodzenia oraz wpływy wynagrodzenia na konto bankowe. Emeryci i renciści – kopię dokumentu przyznającego świadczenia oraz odcinek ostatniego przelewu. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego i dokumenty potwierdzające wysokość przychodów. Jeśli klient zamierza przystąpić do konsolidacji swoich obecnych kredytów, powinien okazać następujące dokumenty: umowę kredytową lub w przypadku konsolidacji karty kredytowej niezbędny jest wyciąg z rachunku. Dodatkowo należy przygotować też dokument potwierdzający spłatę ostatniej raty – może być to wyciąg z rachunku osobistego lub historia rachunku osobistego.

W przypadku prawidłowo wypełnionego wniosku i przesłaniu wymaganej dokumentacji zwykle przedstawiamy oferty w ciągu 24 do 48 godzin. Każde brakujące informacje, o których wnioskujący o kredyt nie wspomni lub błędnie wypełni wniosek, wydłużają cały proces. Jednak ze względu na to, że zależy nam przede wszystkim na zadowoleniu klienta, natychmiast weryfikujemy i analizujemy wniosek, aby wnioskujący mógł otrzymać propozycje kredytów możliwie jak najszybciej.

Istnieje możliwość uzyskania kredytu w przypadku bieżących opóźnień. W zależności od instytucji udzielającej finansowania opóźnienia muszą zostać spłacone przed złożeniem wniosku lub przed podpisaniem umowy kredytowej. Bieżące opóźnienia nie mogą być dłuższe niż 30 dni. W przypadku dłuższych opóźnień istnieje możliwość uzyskania finansowania z poręczycielem lub w instytucji pozabankowej.

Po otrzymaniu ofert klient samodzielnie porównuje je i wybiera ofertę najkorzystniejszą dla niego. Wtedy my umawiamy go na spotkanie z doradcą banku w celu podpisania wniosku kredytowego. Termin ustalamy na konkretny dzień i godzinę, aby klient nie musiał czekać w kolejkach i zaoszczędził swój czas.

Nie. Niestety osoby, które mają nieuregulowane zobowiązania np. komornika, czy zajęcie egzekucyjne na rachunku bankowym nie mają możliwości wnioskowania o produkty bankowe, ponieważ przez swoje zadłużenia są niewiarygodni dla banku. Musi minąć 5 lat od spłaty zadłużenia komorniczego, abyśmy mogli ponownie starać się o kredyt.

Ubezpieczenie zabezpiecza głównie bank w przypadku niewypłacalności klienta. Oczywiście to, czy bank wymaga od kredytobiorcy ubezpieczenia, jest kwestią indywidualną i najczęściej zależy od aktualnej oferty banku. Na rynku są dostępne oferty zarówno z ubezpieczeniem, jak i bez niego. Podobnie jest w przypadku wysokości takiego ubezpieczenia. Nie ma konkretnej wysokości składki. Każda instytucja finansowa określa wartość ubezpieczenia indywidualnie.

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to parametr odzwierciedlający relację między kosztami całkowitymi kredytu a jego kwotą. RRSO zawiera w sobie nie tylko oprocentowanie nominalne kredytu, ale również prowizję, opłaty przygotowawcze i ubezpieczenia, czyli tzw. koszty kredytu. Jest to narzędzie, którym klient może porównać kredyty o taki samym okresie kredytowania i samodzielnie ocenić atrakcyjność oferty.

Każdy bank ma własną politykę oferowania kredytów konsolidacyjnych. Zwykle są to:

 • kredyty gotówkowe,
 • karty kredytowe,
 • limity w rachunku, kredyty odnawialne, debety.
Konsolidację pożyczek pozabankowych można wykonać jedynie w nielicznych bankach, dlatego warto podjąć z nami współpracę.

Chcąc skorzystać z kredytu konsolidacyjnego warto zwrócić uwagę na:

 • wysokość raty kredytu,
 • długość okresu kredytowania,
 • całkowitą kwotę do spłaty, która stanowi sumę doczasowych zobowiązań wraz z dodatkowymi kosztami (wysokość prowizji banku, ewentualne dodatkowe koszty w postaci proponowanych produktów bankowych np. ubezpieczenie).

Wypełnij darmowy wniosek

Przedstawimy najlepsze rozwiązanie