Gdzie można ubiegać się o kredyt hipoteczny, prowadząc działalność gospodarczą?

Rosnące ceny nieruchomości często nie pozwalają sfinansować zakupu mieszkania z własnych oszczędności, dlatego też coraz więcej osób sięga po kredyt hipoteczny. Mogą się o niego ubiegać osoby, które posiadają stałe źródło dochodu. Choć przez banki honorowana jest przede wszystkim umowa o pracę na czas nieokreślony, kredyt hipoteczny mogą też otrzymać osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na jakich zasadach jest on udzielany?

W jaki sposób ocenia się zdolność kredytową przedsiębiorcy?

Posiadanie zdolności kredytowej to jeden z podstawowych warunków udzielenia kredytu hipotecznego. W przypadku przedsiębiorców banki biorą pod uwagę przede wszystkim:

  • okres prowadzenia działalności gospodarczej – co do zasady, kredyty hipoteczne nie są udzielane początkującym przedsiębiorcom,
  • stabilność dochodu,
  • branżę, w jakiej działa firma i perspektywy jej rozwoju – jest to o tyle istotne, że kredyt hipoteczny udzielany jest zwykle na kilka bądź kilkanaście lat,
  • poziom dochodu za dany okres – każdy bank przyjmuje do oceny inny okres rozliczeniowy, jednak najczęściej jest to zamknięty rok podatkowy, za który zostało złożone sprawozdanie finansowe.

Warto mieć na uwadze, że przedsiębiorca zaciąga kredyt hipoteczny jako osoba fizyczna, zatem banki sprawdzają również jego historię kredytową. Niespłacone zobowiązania finansowe przekreślają szansę na przyznanie kredytu.

Jakie dokumenty będą potrzebne, aby zaciągnąć kredyt hipoteczny?

Przedsiębiorcy, którzy chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny, zobowiązani są złożyć w banku odpowiedni wniosek oraz pełną dokumentację, na którą składa się:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z CEIDG,
  • zaświadczenie o nadaniu numerów NIP oraz REGON,
  • zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z płatnością składek,
  • zaświadczenie US o niezaleganiu z płatnością zobowiązań podatkowych,
  • deklaracja podatkowa za rok obecny i poprzedni,
  • dokumenty potwierdzające dochody – zaświadczenie (w przypadku ryczałtu), sprawozdania finansowe (w przypadku spółek), księga przychodów i rozchodów.

Właściciele firm, którzy pozostają w związku małżeńskim, muszą posiadać zgodę małżonka na zaciągnięcie kredytu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy została pomiędzy stronami zawarta umowa majątkowa (intercyza) – wtedy też trzeba ją przedłożyć w banku. Należy pamiętać, iż złożenie wymaganej dokumentacji w terminie daje możliwość przyspieszenia procedowania wniosku. Jeśli bowiem bank odnotuje braki, wezwie przedsiębiorcę do ich uzupełnienia, co znacznie wydłuża czas potrzebny na wydanie decyzji o przyznaniu kredytu bądź o odrzuceniu wniosku.

Gdzie można ubiegać się o kredyt hipoteczny, prowadząc działalność gospodarczą?

Kredyt hipoteczny udzielany jest przez banki i dostępny zarówno dla osób zatrudnionych na etacie, jak i prowadzących własną firmę. Każdy bank oferuje finansowania na innych warunkach – różne są nie tylko kwoty kredytu, ale również sposoby oceniania zdolności kredytowej przedsiębiorcy, który ubiega się o kredyt hipoteczny. Obecnie można się o niego ubiegać stacjonarnie bądź wypełniając wniosek online. Kredyt hipoteczny, a działalność gospodarcza to temat, który wśród przedsiębiorców budzi wiele kontrowersji, dlatego w razie potrzeby warto udać się po pomoc do doradcy. Najważniejszy jest bowiem dobór odpowiedniej oferty oraz wstępna ocena zdolności kredytowej, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jakiej wysokości kredyt można będzie uzyskać przy obecnych dochodach. Przedsiębiorcy powinni też pamiętać, że złożenie kompletnego wniosku kredytowego znacznie przyspiesza procedurę oceny zdolności kredytowej, zatem warto upewnić się, czy została zebrana cała, wymagana przez bank dokumentacja. 

Udostępnij artykuł:

Więcej artykułów

Kredyt gotówkowy Zamość

Kredyt gotówkowy

I. Kredyt gotówkowy Kredyt gotówkowy to rodzaj kredytu udzielany przez banki oraz inne instytucje finansowe na ogólnie określony cel. W odróżnieniu od kredytów hipotecznych czy

Jakie informacje przechowuje o mnie BIK?

Kredyty dla klientów indywidualnych i firmowych oferuje obecnie każdy duży bank w Polsce. Pożyczanie pieniędzy od instytucji finansowych, daje zastrzyk gotówki dla firmy lub gospodarstwa

Pierwszy kredyt – co musisz wiedzieć?

Bierzesz pierwszy kredyt i chcesz wiedzieć, na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim dokładnie przeanalizuj swoją sytuację finansową i wybierz ofertę, która będzie dla Ciebie najlepsza.

Co to jest WIBOR i na co ma wpływ?

W dzisiejszych czasach wiele osób interesuje się tematyką finansową, zwłaszcza jeśli chodzi o kredyty i pożyczki. Jednym z pojęć, na które warto zwrócić uwagę, jest